Home

About us

Songbook

Join

Find us

 

Innehållsförteckning:
 1. Lunchgängets signatur melodi

 2. Kalifornien

 3. Emigrantgängets visa

 4. Hej tomtegubbar   

 5. Hymn till månen

 6. Dricka tall

 7. Till oss

 8. Törsten   

 9. Svenska hjärtans djup 

 10. Halva änkan

 11. Matematik   

 12. Rost i rören   

 13. En frisk mage   

 14. Brännvin och sill

 15. Sång till sillen

 


Lunchgängets signatur melodi  (Mel: Vårat Gäng    Text: Peter Bourne)

Var i L.A. finns väl den rätta sammanhållningen
Glatt humör och tjo och sväng
Jo, i vårt Lunchgäng
Man ta r bilen
kör i filen
till hotellet
rätta stället
sol i söder
Lunchgängsbröder
samlas varje månad där.
Krök en armbåg - sjung en sång
känn dig mysig dagen lång
Lunchgängsbröder - lägg ett kol

Höj till oss en skål!

Back to Top

Kalifornien    (Mel: Uti vår hage    Text: Peter Bourne)

I Kalifornien leva vi bra
Hurra! Hurra!
Glömt är systemet och lördagens kö!
Skål käre herr Statsminister
Skål Sossar och Kommunister

Skål svenskar i solen - låt Persson gå!

Back to Top

Emigrantgängets visa    (Mel: Vintern rasat    Text: Peter Bourne)

Till det stora landet bort i väster
kommer svensk med guld uti sin blick.
Han ser fram mot lyx och glada fester
glömd är all den skatt av Sträng han fick.
Fredans' kö vid pumpen är oss fjärran
snö och slask och kyla finns ej mer.
Sol och värme skänker oss nu Herran -
oceanen salta bad oss ger!

Back to Top

Hej tomtegubbar    (Mel: Hej tomtegubbar)

Hej tomtegubbar vrid på gasen
och tag er själva av daga.
Rödsprit vi hällt i alla glasen
och fjäriln vinglar på Haga.
Av akvavit, man får kolik -
och alla tomtar skola stå lik.
Hej tomtegubbar vrid på gasen

och tag er själva av daga!

Back to Top

Hymn till månen    (Mel: Mors lilla Olle)

En gång i månan är månen full
men aldrig vi sett honom ramla omkull.
Stum av beundran hur mycket han tål -
höjer vi glasen och dricker hans skål.

Back to Top

Dricka tall    (Mel: Vintern rasat)

Fordom odla man en vindruvsranka
av vars frukt man gjorde ädelt vin.
Nu man pressar saften ur en planka -
doftande av äkta terpentin.
Höj nu bägaren och öppna slussen
låt den svenska skogen rinna kall,
ner is strupen går den - rakt ner i stussen -
låt oss dricka upp en liten tall!

Back to Top

Till oss    (Mel: Svarte Rudolf)

Se, nubben den väntar i glaset,
men väntan skall inte bli lång.
Om det skall bli sprätt på kalaset
ska nubbarna tagas med sång.
Vår sång ädla känslor framföder
och skapar en festatmosfär.
Lyft bägaren, Lunchgängets bröder
vi firar att just vi är här!

Back to Top

Törsten    (Mel: Apladalen i Värnamo)

I Norrland växer det höga tallar,
att dom är höga det båtar föga,
för en gång trillar dom ändå omkull
alltför den storsvenska törstens skull!

Back to Top

Svenska hjärtans djup    (Mel: Lili Marleen)

Vi kan dricka sädes,
vi kan dricka korn,
men allra mest vi glädjes
åt O.P.Andersson.
När den gått ner uti vår strup
vi ropar då på nästa sup -
ur svenska hjärtans djup -
ur svenska hjärtans djup!

Back to Top

Halva änkan    (Mel: Valsen ur Glada Änkan)

Halvan kommer
Halvan kommer -
skön och sval.
Glasen imma
ljusen glimma
i vår sal.
Skål för livets sköna -
höj nu din pokal.
Bara glädje finnas får
när halvan går!

Back to Top

Matematik    (Mel: Lamberth Walk)

2 x 7,5 = 12
än kan vi skilja på tak och golv.
2 x 5 = 7
Hur i helvete räknar du? Skål!!

Back to Top

Rost i rören    (Mel: Räven raskar över isen)

Rösten rosslar rätt i rören -
rösten rosslar rätt i rören -
E're rätt
E're rätt
att låta rörena rosta?
Spriten spritter sprött i glasen -
spriten spritter sprött i glasen -
Spruta sprit
Spruta sprit
Ja, spruta spriten i strupen.

Back to Top

En frisk mage    (Mel: Isabella    Text: Peter Bourne)

Lunchgängsbroder, höj nu ditt brännvinsglas.
Låt oss höra Nordiska fyllebas.
Låt helan nu sakta rinna -
i magens djup försvinna.
En inlagd buk
blir aldrig sjuk -
den är len som en sammetsduk.

Back to Top

Brännvin och sill    (Mel: Turalleri - Turallera    Text: Peter Bourne)

Hej grabbar som samlats kring bordets behag
Bränvin och sill... Brännvin och sill!
Med Vikingahjärtan och Nordiska tag
Brännvin och sill i dill!
Vi trälar och svettas vid livets station
och håller så gärna på svensk tradition.
Brännvin och sill... Brännvin och sill!
Brännvin och sill i dill!
Vi höjer nu glaset och börjar vår fest
Bränvin och sill... Brännvin och sill!
Därhemma är bra men härborta är bäst
Brännvin och sill i dill!
I solen bland palmer och sky utan snö
vi tänker nu aldrig på Bolagets kö.
Brännvin och sill... Brännvin och sill!
Brännvin och sill i dill!
Nu skickar vi ner uti magen så torr
Bränvin och sill... Brännvin och sill!
Och glömmer allt djävligt och vardagens knorr.
Brännvin och sill... Brännvin och sill!
Brännvin och sill i dill!
Från bröder som samlats kring Lunchgängets bord
en hälsning vi skickar till fjällhöga Nord.
Bröder som tål - Bröder som tål...
Tag nu er första skål!
Hej! Hej!

Back to Top

Sång till sillen    (Mel: Vårvinda friska)

Festen skall börjas,
kråset skall smörjas,
magen skall få det som den vill ha.
Glasen stå fulla,
sångerna rulla,
alla är sillens gäster idag!
Glaset i handen fattom, gutår.
Helan den går och magen den får!
Sorgerna glömmas,
glasen nu tömmas,
alla för Sillen höjer en skål!

Back to Top